Πολιτική Επιστροφών

Πολιτική Επιστροφής Ελαττωματικών Προϊοντων

Σε περίπτωση πραγματικών ελαττωμάτων και έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων εφαρμόζονται τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.

Κατά την παράδοση της Παραγγελίας, ο Χρήστης οφείλει να ελέγχει τα Προϊόντα με βάση το σημείωμα παράδοσης και να ενημερώνει την Εταιρεία εντός μίας (1) ημέρας από την παράδοση της Παραγγελίας, εάν θεωρεί ότι τα Προϊόντα φέρουν κάποια ατέλεια, διαφορετικά θα θεωρηθούν ότι έχουν παραδοθεί σωστά, χωρίς ζημίες. Αυτό θα γίνεται με την επιφύλαξη οποιουδήποτε ελαττώματος που δεν θα μπορούσε να γίνει αντιληπτό κατά την εύλογη εξέταση των Προϊόντων κατά τον χρόνο της παραλαβής τους.

Εάν επομένως υπάρχει ασυμφωνία με την Παραγγελία ή εάν κάποιο Προϊόν φέρει κάποιο ελάττωμα, ο Χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία το συντομότερο δυνατό και να πράξει ως ακολούθως:

Σε περίπτωση που υπάρχει ασυμφωνία, θα ζητηθεί από το Χρήστη να επιστρέψει το Προϊόν σε αχρησιμοποίητη κατάσταση και στην αρχική του συσκευασία, η οποία δεν πρέπει να είναι κατεστραμμένη.

Σε περίπτωση πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συμφωνημένων ιδιοτήτων των αγορασθέντων αγαθών, τα Προϊόντα επιστρέφονται και ελέγχονται για να διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικά. Σε αυτή την περίπτωση, το Κατάστημα θα προσφέρει πρώτα την επισκευή του ελαττωματικού στοιχείου. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, το Κατάστημα θα αντικαταστήσει το Προϊόν της Παραγγελίας, εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο. Ο Χρήστης θα λάβει πλήρη επιστροφή εάν τα Προϊόντα δεν μπορούν ούτε να επισκευαστούν ούτε να αντικατασταθούν.